Powrót
Znaczenie nyskich garnizonów wojskowych dla rozwoju i funkcjonowania miasta od początku XX w. do dziś

 

Praca magisterska napisana przez Mareka Grygorowicza
pod kierunkiem
prof. dra hab. Wiesława Lesiuka

UNIWERSYTET OPOLSKI
Wydział Historyczno - Pedagogiczny
INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH
 Opole 2002

e_mail do autora: