Powrót

UMUNDUROWANIE
ŻOŁNIERZY PRUSKICH Z GARNIZONU NYSA (NEISSE)
w XVIII wieku

Dzięki uprzejmości dyr. Muzeum w Nysie Remigiusza Kamińskiego i Pani kustosz Krystyny Wińskiej mogłem sfotografować karty będące załącznikiem Regulaminu Garnizonu Nysa z XVIII wieku. Karty te pokazują regulaminowe umundurowanie żołnierzy z różnych nyskich oddziałów (oficera i żołnierza) z połowy XVIIIw. Dodatkowo znajduje się na nich informacja o dowódcy, strukturze i b. krótka historia jednostki.


KORPUS WOJSK INŻYNIERYJNYCH (INGENIEUR CORPS)

Historia: Początki korpusu są odległe (Es dauret schon so lange dass des sen Ursprung nicht finden ist)

Dowódcy: płk. Philipp Loth v. Sers, Dierke, od 1781 Gayler

Struktura: 80 oficerów i 20 conducteurs


PUŁK SAPERÓW (PIONNIER-REGIMENT)
późniejszy INFANTERIE-REGIMENT NR 49

Historia: Powstał w 1741r. (von abgegebnen Leuten aus der Armee). Przeczytaj więcej>>

Dowódcy: 1742 - generał-major Gerhard Cornelius von Walrave (holenderskiego fortyfikatora pracującego dla króla Prus),
1748 - płk. Philipp Loth v. Sers,
1758 - generał-major  Christian Friedrich v. Diericke,
1770 - płk. Carl August v. Schwartz,
1788 - generał-major Otto Heinrich Friedrich v. Borch,
1794 - generał-major  Friedrich Wilhelm v. Schänfeldt,
1800 - płk. Friedrich Wilhelm v. Müffling.

Struktura: 2 bataliony, 10 kompanii saperów, 3 kompanie minerów i pontonierów

Garnizon: Nysa, minerzy i saperzy w pozostałych śląskich twierdzach
Na rycinie od lewej:
oficer, podoficer i miner.
(Offizier, Unteroffizier, Mineur)

 

Richard Knötel, Umundurowanie.
Band XIV. No. 52.

Wydawnictwo: Max Babenzien, Rathenow.

KORPUS MINERÓW (MINEUR CORPS)
 

W 1742r. spośród powołanych do wojska utworzono w Nysie 10 kompanii saperów i 2 kompanie minerów dla generała von Walrawe (opisane powyżej!). W 1758r. z saperów powstał pułk piechoty polowej (fizylierzy), który według dawnego schematu miał numer 42, podczas gdy minerzy zostali oddzieleni. W 1772 r. utworzono trzecią, a w 1783 r. czwartą kompanię. Oddział stacjonował w Nysie, Kłodzku i Grudziądzu.

Umundurowanie wykształcone w czasach Fryderyka Wilhelma II, zostało tu podane według Thieme’go. Oficer nosił (jak wówczas w ogóle w piechocie) kapelusz dawnego rodzaju, podczas gdy wojsko było wyposażone w kaszkiet dwuskrzydłowy. Płaszcz zachował rabaty na podłożu ciemnoniebieskim.

Żołnierze pokazani są na tle Grudziądza ze starej ryciny.

Wersja niemiecka >>


PUŁK PIECHOTY (INFANTERIE-REGIMENT)
 późniejszy INFANTERIE-REGIMENT NR. 32

Historia: W 1720r. aus Frey Comp. zu Guarnison Bataillon
W 1735r. utworzono w Saksonii dwa bataliony polowe (Field  Bataillon): 1. w Gelden, 2. w Minden
W 1741r. bataliony połączono pod dowództwem płk. von Schwerina tworząc pułk piechoty stacjonujący w Nysie
Przeczytaj więcej>>

Dowódcy: Frey Comp. - płk. von Lille,
Guarnison Bataillon - gen. von Rösler,
Field  Bataillon - gen. von Kröcher, potem płk. von Beaufort,
Infanteire Regiment - 1743 - płk. Friedrich Julius v. Schwerin,
1747 - generał-major Joachim Christian v. Tresckow,
1763 - generał-lejtnant Johann Georg v. Lestwitz,
1767 - 1770 - nie obsadzony,
1770 - płk. Hans Christophv. Rothkirch,
1786 - generał-major Friedrich Ludwig Hohenlohe-Ingelfingen (następca tronu).

Struktura: 2 bataliony, 10 kompanii muszkiet... 2 kompanie grenadierów

Garnizon: Nysa


PUŁK GARNIZONOWY (GUARNISON REGIMENT)

Historia: Powstał w 1741r. na Śląsku

Dowódcy: Johann v. Stechow, gen.  Friedrich v. Saldern. v. Lehmann, v. Bosse, płk. Johann v. Lattorff

Struktura: 4 bataliony, 20 kompanii muszkiet... 2 kompanie grenadierów

Garnizon: Koźle (Cosel), grenadierzy w Nysie


PUŁK GARNIZONOWY (GUARNISON REGIMENT)

Historia: Powstał w 1743r. 2 bataliony w Churmarck z żołnierzy zwerbowanych w Rzeszy. W 1756r. sformowano jeszcze 2 bataliony

Dowódcy: Rittberg, Blankensee

Struktura: 4 bataliony, 20 kompanii muszkiet... 2 kompanie grenadierów

Garnizon: Nysa, Neumarck i Freystadt (Kożuchów lub Kisielice)


REGIMENT ??

Brak danych!!!


REGIMENT ??

Brak danych!!!


Opracowanie i foto: T. Zdanowicz
styczeń 2006r.

Jeżeli ktoś pomoże w tłumaczeniu to proszę o pomoc!


 
 

Webmaster:  2005